* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Majka

2022., brušeno staklo
29x14x13cm
27.5.-27.6.2023. Muzej V.Gradište, Srbija
Majka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314