* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Odmor

2022., mramor
28x15x15cm
ALEKSIC GALERIJA - KRAGUJEVAC
Odmor Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI12345678910111213