* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Pošla ona u šetnju

2022., mramor
44,5x22,4x8,5cm
Izletište Cvituša 6.-20-8.2023.
Pošla ona u šetnju Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314