* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Stoj na glavi

2022., mramor
30,5x13,5x11,5cm
Izletište Cvituša 6.-20-8.2023.
Stoj na glavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314