* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Žurno pošla kući

2023., oniks (poludragi kamen)
31x21x15cm
ALEKSIC GALERIJA - KRAGUJEVAC
Žurno pošla kući Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI12345678910111213