* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo

2023., brušeno staklo
10,2x7,5x5,4cm
Privatna zbirka, Podgorica
Anđeo Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R