* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo dolazi

2021., mramor + postament rosfra
29x15x15cm
Privatna zbirka, Beograd
Anđeo dolazi  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R