* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo ravnoteže uma i tijela

2023., ahat
12,4x11.1x5,5cm
Privatna zbirka, Subotica
Anđeo ravnoteže uma i tijela Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R