* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo širi ljubav

2023., brušeno staklo
19x21x9cm
privatno vlasništvo, Beograd
Anđeo širi ljubav Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R