* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo strpljivosti

2023., bizek
23x27x13cm
Privatna zbirka, Beograd
Anđeo strpljivosti Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R