* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo Uriel (Anđeo mudrosti i odlučivanja)

2022., brušeno staklo
19x17x7cm
Privatna zbirka, Kragujevac
Anđeo Uriel (Anđeo mudrosti i odlučivanja) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R