* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Balerina

2023., mramor
64x30x30cm.
Privatna zbirka, Beograd
Balerina Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R