* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Bik

2023., brušeno staklo
14x16x10cm
Privatna zbirka, Novi Sad
Bik Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R