* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Gledala u sunce

2023., oniks
13x17x10cm
Privatna zbirka, Beč
Gledala u sunce Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R