* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Kaktus I

2023., mramor+akril
29,5x16,6x11,8cm
Privatna zbirka, Zagreb
Kaktus I Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R