* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Kaktus II

2023., mramor+akril
29,5x19,5x11.5cm
Privatna zbirka, Beč
Kaktus II Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R