* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ljubav

2023., mramor
11.5x20.5x8,5cm
Privatna zbirka, Beograd
Ljubav Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R