* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ljubavnici

2023., mramor
11,5x8,5x8,3cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Ljubavnici Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R