* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Maratonka

2017., bizek
30,5x28,5x12,4cm
Privatna zbirka, Zagreb
Maratonka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R