* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Nažuljala koljena

2023., oniks (poludragi kamen)
33,5x18,5x14,5cm
Privatna zbirka, Beograd
Nažuljala koljena Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R