* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Odmarala na vjetru

2023. brački kamen
73x38x24cm sa postoljem
Privatna zbirka, Natick, SAD
Odmarala na vjetru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R