* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Opuštena

2022., brušeno staklo
6x7x5cm
Privatna zbirka, Beograd
Opuštena Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R