* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Otmica Europe

2020.,mramor+sićevački kamen
50x48x29cm
Privatna zbirka, Beč
Otmica Europe Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R