* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Pobjegla

2019., bizek
38,5x18,9x17,6cm
Privatna zbirka, Zagreb
Pobjegla Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R