* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Pobjegla iz Raja

2023, kamen-plano
53x29x21cm
Privatna zbirka, Beč
Pobjegla iz Raja Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R