* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Poljubac

2023., mramor
34.6x26,5x17,5cm
Privatna zbirka, Beograd
Poljubac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R