* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ponosna

2022., mramor
42x15x12cm
Fundus Muzeja Hercegovine u Trebinju
Ponosna Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R