* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ponosna na Vjetru

2022., bizek
86x35x20cm
Privatna zbirka, Beč
Ponosna na Vjetru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R