* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Prijateljica

2018_mramor+granit
79x27x20cm.
Privatna zbirka, Zagreb
Prijateljica Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R