* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Reci DA

2022., mramor
35x17x10 + 26x17x10cm
Privatna zbirka, Beograd
Reci DA Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R