* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ruža vjetrova

2022., mramor
49.0x29.0x14.5cm
Privatna zbirka, Beograd
Ruža vjetrova Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R