* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Shekinah - ženski anđeo oslobođenja i slobode

2021., mramor+rosfraj
34x34x15cm
Privatna zbirka, Beograd
Shekinah - ženski anđeo oslobođenja i slobode Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R