* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Sjela da odmori

2018., brušeno staklo
12,5x11,5x11.9cm
Privatna zbirka, Zagreb
Sjela da odmori Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R