* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Sunčala se na trbuhu

2023., mramor
18.5x31.8x15.6cm
Privatna zbirka, Beograd
Sunčala se na trbuhu Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R