* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Susret

2022., mramor+granit
50x38x17cm
Privatna zbirka, Podgorica
Susret Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R