* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Tata i dijete

2020., kamen
55x45x32cm
Fundus Muzeja Hercegovine u Trebinju
Tata i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R