* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Venera i fićo

2018., mramor
10x28x8cm
Privatna zbirka, Beč
Venera i fićo Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R