* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Veselo je krenula ...

2023., mramor
27x17x12cm
privatno vlasništvo, Nizozemska
Veselo je krenula ... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R