* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Vjetrovita mladenka

2020., kamen
30x22x13cm
Privatna zbirka, Rijeka
Vjetrovita mladenka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R