* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Žudnja za letom

2023., brušeno staklo
12x10x8cm
Privatna zbirka, Kragujevac
Žudnja za letom Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R