* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Žudnja za letom

2023., brušeno staklo
12x10x8cm
Privatna zbirka, Kragujevac
Žudnja za letom Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R