* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Žurim

2017., mramor
52x20x18cm
Privatna zbirka, Wassenaar, Nederland
Žurim Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R