* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ljubav

2022., mramor
8x23x13cm
Ljubav Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO123456789