* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ptica

2023., mramor
13x17x16cm
Ptica Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO123456789