* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Čuvar duše

2022., mramor
visina 25 cm
dostupno u Beogradu
Čuvar duše Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI123456789101112