* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Reci DA

2022. mramor
35x17x10cm+26x17x10cm
izlagano i publicirano
Reci DA Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI123456789101112