* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ruža vjetrova

2022., mramor
49.0x29.0x14.5cm
dostupno u Beogradu - VRAČAR
Ruža vjetrova Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI123456789101112