* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Idem letjeti

2023., brušeno staklo
14x6x11cm
Idem letjeti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU 12345678910