* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU
*ŽIVOTOPIS / Biography      
PETAR HRANUELLI

Rođen u Supetru (27. prosinca 1975.), a do 1994. godine živi u Postirama na otoku Braču. Izlaže od 1994. godine na 68 samostalnih i 128 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja, među koje izdvajamo: Otkupna nagrada Venere u medu, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb (2007.), 1. nagrada žirija za XXVI i XXIX izložbu malog formata, Šabac (2017., 2020.). 1. nagrada za skulpturu, IV Međunarodno bijenale akta "Marko Krstov Gregorić, Petrovac, Crna Gora "( 2018.), pohvala za skulpturu na 16. Međunarodno bijenale umjetnosti minijature, Gornji Milanovac (2022.), 2.nagrada za skulpturu na 56. hercegnovski zimski salon, Herceg Novi, Crna Gora ( 2023.).

O njegovom umjetničkom radu pisali su istaknuti likovni kritičari: Zvonko Maković, Slavko Timotijević, Iva Körbler, Draženka Jalšić Ernečić, Nikola Albaneže, Olivera Vukotić, Stanko Špoljarić, Davorin Vujičić, Romana Tekić, Sonja Petrović Jagić, Vesna Bunčić, Lucija Đurašković,... Mnoga djela mu se nalaze u stalnom postavu muzeja, galerija, privatnim kolekcijama kod nas i u inozemstvu (Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Nizozemska, Italija, Austrija, Srbija, Turska, Engleska, Crna Gora, Španjolska, Kalifornija, Čile, Švicarska, ...)

Hranuellijev opus materijalom i vitalnošću vezan je uz ishodište, otok Brač. Kamene skulpture formi apstrahiranih iz figurativnog prikazuju najčešće žene (Venere) i ljudsku figure općenito, redovito u dijalogu s tradicijom od prahistorije preko klasične antike do suvremenog doba. Vitalnost i bujnost isklesana u kamenu, nekadi i u drugim materijalima poput stakla, bilo da se radi o skulpturama manjeg formata ili javnoga karaktera odlike su Hranuellijeva stvaralaštva.

Član je HDLU-a od 2006. godine. Živi i stvara u Zagrebu .

________________________________________________________PETAR HRANUELLI

The artist was born in Supetar on island of Brac, Croatia (on December 27 th , 1975), and until 1994. he lived in Postira on island of Brac, Croatia. He is exhibiting since 1994., on more than 68 individual and 128 group exhibitions in Croatia and other countries. He was awarded with couple of recognitions and awards, among which, the most notable ones include: Redeem award of Venus in honey, City Hall for agriculture and forestry, Zagreb, Croatia (2007., 2020.), 1 st Award from committee for XXVI, XXIX Exhibition of the Small Format, Sabac, Serbia (2017.), 1 st award for Sculpture, IV International Biennale of Figure “Marko Krstov Gregoric, Petrovac, Montenegro” (2018.), then commendation for sculpture at the 16th International Biennale of Miniature Art, Gornji Milanovac (2022), and 2nd prize for sculpture at 56 Herceg Novi winter salon, Herceg Novi, Montenegro (2023).

Prominent art critics wrote about his artistic work, including: Zvonko Makovic, Slavko Timotijevic, Iva Körbler, Dazenka Jalsic Ernecic, Nikola Albaneze, Olivera Vukotic, Stanko Spoljaric, Davorin Vujicic, Romana Tekic, Sonja Petrovic Jagic, Vesna Buncic, Lucija Đuraskovic, etc. A lot of his works are parts of permanent exhibitions of many museum, galleries and are part of private collections in Croatia and abroad (Slovenia, Germany, the Netherlands, Italy, Austria, Serbia, Turkey, England, Montenegro, Spain, USA – California, Chile, Switzerland, etc.)

Hranuelli`s material and vital opus is directly connected to his origin, island o Brac. Stone sculpture forms abstracted from figuration present mostly women (Venus) and human figures in general, regularly in dialog with tradition from prehistory over classical antique times until the modern times. Vitality and exuberance carved into the stone, and sometimes in other materials i.e. glass, either in the small format sculptures or in pubic character are features of Hranuelli`s creativity.

He is a member of HDLU (Croatian association of artists) since 2006. He lives and works in Zagreb.

Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
O UMJETNIKU*ŽIVOTOPIS / BiographyMARIJAN GRAKALIĆSLAVKO TIMOTIJEVIĆZVONKO MAKOVIĆIVA KöRBLERSONJA ĐUROVIĆDANKO MERINVESNA BUNČIĆSNJEŽANA KAUZLARIĆNIKOLA ALBANEŽEDRAŽENKA JALŠIĆ ERNEČIĆ*BIBLIOGRAFIJA / Bibliography*JAVNI RADOVI, NAGRADE I POHVALE / Pulic Works, Awards and Recog*LIKOVNE KOLONIJE / Artistic Colonies / 73*SKUPNE IZLOŽBE / Grooup Exhibitions / 128*SAMOSTALNE IZLOŽBE / Individual Exhibitions / 68*KONTAKT / Contact