* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Crnogorka, 2023.

maljat - kamen iz Danilovgrada
220x70x60cm
Vlasništvo JU. Umjetnička kolonija Danilovgrad
Crnogorka, 2023. Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R