* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Kaktus

2024., mramor+boja
276x68x55cm
vlasništvo autor u Srbiji
Kaktus Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R